Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

Správne poplatky

Všeobecná správa  
- osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis 2,00 €
- osvedčenie listín, za každú aj začatú stranu - v slovenskom jazyku 2,00 €
- osvedčenie listín, za každú aj začatú stranu - v českom jazyku 3,00 €
- overenie správnych údajov, v žiadosti výpis z reg. trestov 2,00 €
- vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 5,00 €

 

Pôdohospodárstvo  
Vydanie rybárskeho lístka štátnym občanom SR:  
- týždenný 1,50 €
- mesačný 3,00 €
- ročný 7,00 €
- trojročný 17,00 €

 

Stavebná správa  
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia  
o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  
- pre fyzickú osobu 40 €
- pre právnickú osobu 100 €
Žiadosť o stavebné povolenie  
- na stavbu rodinného domu 50 €
- na stavbu bytového domu 200 €
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre:  
- právnickú osobu 100 €
- fyzickú osobu 30 €
Ohlásenie jednoduchej stavby pre  
- právnickú osobu 50 €
- fyzickú osobu 20 €
Ohlásenie drobnej stavby (za každý objekt), stavebných úprav  
a udržiavacích prác pre  
- právnickú osobu 30 €
- fyzickú osobu 10 €
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
- bytový dom 120 €
- rodinný dom 35 €
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním 30 €
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt) - právnická osoba 50 €
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt) - fyzická osoba 20 €
Žiadosť o povolenie terénnych úprav - právnická osoba 100 €
Žiadosť o povolenie terénnych úprav - fyzická osoba 20 €

 

Stavebná správa  
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená trojnásobok sadzby
po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore  
so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby  

 

 

CENNÍK POPLATKOV

vyberaných Obcou Blažovce

 

 

Poplatok za vyhlásenie reklamného oznamu v MR                                   3,00€/oznam

Poplatok za prenájom zasadačky OÚ (cudzí občania)                             7,00€/24 hod.

Poplatok za prenájom KD (cudzí občania)                                             10,00€/24 hod.

Kopírovanie tlačív A4                                                                              0,10€/strana

 

 

Poplatky podľa tohto cenníka začala obec vyberať od 15. 05. 2019 na základe prijatia vnútornej smernice uznesením 7/2019 zo dňa 05.05.2019.