Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História

Geografické údaje

Obec leží uprostred Turčianskej kotliny severne od ústia Čiernej vody do Turca. Nadmorská výška v strede obce je 460 m n. m. a v chotári 438–503 m n. m.. Južná časť odlesneného chotára medzi tokmi je na nivnej rovine, ostatná na rozčlenenej poriečnej rovni z treťohorných usadenín. Má hnedé lesné a lužné pôdy.

Geografická poloha obce : Stredné Slovensko, okres Turčianske Teplice.

Susedné mestá a obce : Jazernica, Borcová, Moškovec, Mošovce.

Celková rozloha katastra obce : 361 ha.

 

Demografické údaje

Hustota  a počet obyvateľov : 162

Národnostná štruktúra : slovenská 100%

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

Vývoj počtu obyvateľov : osciluje okolo čísla 165


História obce

Spomína sa v roku 1343 ako Mezeuhaz, keď si jej územie delili zemania z Pravna. Názov má podľa Blažeja Serafila. Ďalšie názvy obce sú doložené z roku 1505 ako Mezewhaza aliter Blazsoucz, roku 1598 ako Blasocz, Blasowcz, z roku 1736 ako Blaschótz Slauis Blazowcze, z roku 1773 Blazowcze, z roku 1808 ako Blážovce; maďarsky Balászfalu, Turócbalászfalva, Blazsócz. Patrila viacerým zemianskym rodinám, v 18. storočí Caliosiovcom, a i. V roku 1785 mala 15 domov a 94 obyvateľov, v roku 1828 mala 17 domov a 114 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zamestnanie sa nezmenilo ani po roku 1918.

Bodovice: Obec je doložená z roku 1266 ako terra Sernouicha, z roku 1350 ako Sarnouicha, Zarnocha, Sarouicha, Sorouicha, Zorouicha, Zarowycha, z roku 1361 ako Sernouchameleki, z roku 1372 ako Sarnoucza, z roku 1420 ako Bodofalua, Bodowfalwa, z roku 1504 ako Bodovicz, z roku 1534 ako Bodowicze, z roku 1786 ako Bodowice; maďarsky Bodófalu, Bodófalva. Názov má podľa Boda, ktorý územie kúpil v roku 1299. Patrila tunajším zemanom, ktorí mali medzi sebou v 15. storočí časté spory. Delili sa líniu bodovskú a badovskú. V roku 1715 mala obec 10 domácností, v roku 1785 mala 17 domov a 111 obyvateľov, v roku 1828 mala 16 domov a 87 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zamestnanie sa nezmenilo ani po roku 1918. V roku 1952 bola obec pričlenená k obci Blažovce.

Vachotovice: Obec sa spomína v roku 1392 ako Vahotfolua, Vahofolua, v roku 1504 ako Wachotwycz, v roku 1773 ako Vahotfalva, Wachotowicze. Názov má podľa predka Bodovcov Vahoya, spomínaného v roku 1258. V roku 1663 vyhorela tunajšia kúria, V roku 1715 bola obec úplne opustená. V roku 1785 bola samota a mala 1 dom a 11 obyvateľov, v roku 1828 mala 1 dom a 13 obyvateľov. Patrila Vachotovcom.

 

Pamiatky

Kúria pôvodne baroková z 1. polovice 18. storočia.